Neuigkaite

Do simmer an dr Fasnacht aazträffe:

Am Zyschtig simmer in de Käller unterwäggs.

Dr Gilbert und mir freue uns!

Mir hän e Daameryschli- Pin!

Dr Gilbert het gfunde, dass mir no e persönligge Schmugg am Goschdyym bruuche und het uns drmit überrascht.

Dä ka jo wirgglig mee als serviere.

Schiints sin sie nummeriert und s gitt numme 100 Stügg drvo .